Nội dung chuyển khoản

- Giao dịch mua game: Tên nhân vật + tên game

- Giao dịch bán game: Tên chủ tài khoản + tên ngân hàng + số tài khoản ngân hàng

Hệ thống tài khoản giao dịch với Mr Thịnh Vượng - TONGVIN88 bao gồm:

TECHCOMBANK
NGUYEN VAN ANH
19034333897019

MB BANK
NGUYEN VAN ANH
7400112237007

VietInbank
NGUYEN VAN ANH
101870246423

BIDV
NGUYEN VAN ANH
46510000466239

Vietcombank
NGUYEN VAN ANH
1021000019442

MoMo
NGUYEN VAN ANH 
0981871253

Bản quyền TONGVIN88.CLUB